Comunicació

Notes de prensa

L’Autoritat Portuària de Castelló elabora el seu Codi Ètic

4 March 2019

L’Autoritat Portuària de Castelló ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló per a elaborar un Codi Ètic i de Conducta. El document serà desenvolupat per la càtedra d’Ètica de la Universitat Jaume I de Castelló, que dirigeix el catedràtic Domingo García Marzá.

 

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Francisco Toledo, ha assenyalat que “som l’espill en el qual es miren les més de 6.000 persones que treballen en el port” i ha afegit que “és important que marquem aquest camí”. Ha afegit que “el futur codi oferirà confiança a la societat que treballem sota unes pautes ètiques”.

 

Francisco Toledo s’ha referit a la importància d’elaborar aquest Codi Ètic i de Conducta “vinculant als qui estan especialitzats en ètica empresarial”, en referència al departament de García Marzá.

 

El document serà redactat entorn a un compendi de principis i pràctiques en les quals l’Autoritat Portuària de Castelló basarà les seues actuacions i exposarà els valors de referència que han de regir la seua actuació. El president de l’entitat ha afirmat que “d’aquesta manera renovem el nostre compromís amb l’honestedat, la transparència i el compliment normatiu”. Francisco Toledo ha afegit que l’Autoritat Portuària de Castelló té com a finalitat liderar el bon govern corporatiu, desenvolupar mecanismes de prevenció de la corrupció, canals de denúncia, auditories ètiques, formació, comunicació, així com transmetre les bones pràctiques a la cadena de valor i impulsar aliances amb els seus grups d’interès.

 

Per part seua, el catedràtic Domingo García ha assenyalat que durant el treball de camp per a l’elaboració del document “es tindran en compte els grups d’interès de l’Autoritat Portuària de Castelló per a construir la seua cultura ètica”. El catedràtic ha afirmat que per a una institució pública “és fàcil aconseguir una imatge, però el complicat és aconseguir una bona reputació”. Per això ha posat en valor el compromís voluntari de l’Autoritat Portuària de Castelló per a impulsar el Codi Ètic que “serà un instrument flexible i obert” i que s’anirà adaptant a les exigències future

Vull rebre les notes de premsa