Comunicació

Notes de prensa

El moll de la ceràmica de PortCastelló operarà en règim de concessió a partir de l’1 de juny

3 May 2019

El compromís de treballar les 24 hores quan siga necessari permetrà atraure nous trànsits

Després de l’adjudicació dels concursos públics convocats per a l’explotació de dues terminals de granels sòlids en el moll de la ceràmica, el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha aprovat, en la seua reunió de hui, l’atorgament de les corresponents concessions.

A partir del pròxim 1 de juny el moll de la ceràmica operarà en règim de concessió, en el tram I amb Terminal Marítima del Grau S.L.O. i en el tram II amb Noatum Terminal Castelló S.A. Els compromisos d’inversió en protecció ambiental, millora d’infraestructures, mitjans mecànics i mitjans de descàrrega d’altes prestacions, que ascendeixen a un total de 36 milions d’euros, començaran a materialitzar-se en els pròxims mesos i permetran guanyar eficiència i sostenibilitat alhora que atraure nous trànsits pel compromís de treballar les 24 hores quan siga necessari.

El consell d’administració de l’Autoritat Portuària de Castelló en la seua sessió de hui ha pres a més els següents acords:

 • Aprovar la concessió a Integral Shipping Company S.L. d’una parcel·la de 10.070,43 m2, situada en l’esplanada nord de PortCastelló, destinada a emmagatzematge i operacions connexes de càrregues de projecte i d’equips eòlics, així com mercaderia general. El termini de la concessió és de 15 anys i l’import total de les taxes a pagar és de 76.829,12 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
 • Aprovar la concessió a Juan Serrano González del despatx número 5, amb una superfície de 39,20 m2, situat en l’antic edifici de l’Autoritat Portuària de Castelló, destinat a oficina administrativa d’exportació. El termini de la concessió és de 5 anys i l’import total de les taxes a pagar és de 2.754,72 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
 • Aprovar la concessió a Francisco Javier Monferrer Cubedo d’una caseta, amb una superfície de 4 m2, situada en el moll de costa, destinada a la venda de bitllets per a viatges en embarcacions. El termini de la concessió és de 5 anys i l’import total de les taxes a pagar és de 45,57 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
 • Aprovar la concessió a Aljubs Blanco S.L. d’un local de 20,24 m2, situat en l’esplanada nord de PortCastelló, destinada a oficines administratives de suport a l’activitat del concessionari. El termini de la concessió és de 5 anys i l’import total de les taxes a pagar és de 471,14 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
 • Aprovar la concessió a Golondrinas Clavel S.L. d’una caseta, amb una superfície de 4 m2, situada en el moll de costa, destinada a la venda de bitllets propis de l’activitat del concessionari. El termini de la concessió és de 5 anys i l’import total de les taxes a pagar és de 47,57 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
 • Aprovar la concessió a l’Associació de Consignataris i Empreses Portuàries de Castelló (ACEP) d’un local de 165 m2, situat en l’antic edifici de l’Autoritat Portuària de Castelló, destinat a oficines administratives de suport a l’activitat del concessionari. El termini de la concessió és de 5 anys i l’import total de les taxes a pagar és de 3.176,67 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
 • Aprovar la modificació no substancial per pròrroga del termini, de 2,5 anys, de la concessió administrativa atorgada a Port Navega S.L. per a l’explotació comercial d’una terrassa bar-lounge en la plaça del mar. L’import total de les taxes a pagar és de 15.584,04 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment. El nou termini de vigència de la concessió serà fins al 7 de gener de 2022.
 • Aprovar el canvi de titularitat de la concessió atorgada a María Nieves Peris Oliver S.L. per a explotació d’un local situat en el moll de costa, a favor de La Antiga Valenciana S.L.
 • Aprovar la modificació substancial per pròrroga del termini, de 15 anys, de la concessió administrativa atorgada a Centre Esportiu Impala Sport Club S.L.O. per a l’explotació d’un complex d’oci i convencions en la zona nord de PortCastelló. L’import total de les taxes a pagar és de 162.177,55 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment. El nou termini de vigència de la concessió serà fins a l’1 de juliol de 2057.
 • Aprovar la modificació no substancial, per reducció de 3.000 m2, de la concessió atorgada a Sibelco Minerals Ceràmics S. a. per a l’ocupació d’una superfície destinada a emmagatzematge de granels. La reducció comporta la corresponent reducció en l’import total de les taxes a pagar, que queda fixat 149.158,73 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
 • Aprovar l’atorgament de la concessió del tram I del moll de la ceràmica, amb una superfície de 16.500 m2, a Terminal Marítima del Grau S.L.O., amb destinació a la construcció i explotació d’una terminal de granels sòlids. El termini de la concessió és de 35 anys i l’import total de les taxes a pagar és de 518.010,68 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
 • Aprovar l’atorgament de la concessió del tram II del moll de la ceràmica, amb una superfície de 16.425 m2, a Noatum Terminal Castelló S.A., amb destinació a la construcció i explotació d’una terminal de granels sòlids. El termini de la concessió és de 35 anys i l’import total de les taxes a pagar és de 458.466,42 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
 • Aprovar l’adquisició, a títol gratuït, de la parcel·la de naturalesa rústica núm. 106 del polígon 62 situat en Almalafa, Castelló de la Plana, amb referència cadastral 12900A062001060000UT.

 

 

 

 

Vull rebre les notes de premsa