Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló aprova els plecs per a concessionar una terminal de granels sòlids al moll de la Ceràmica

30 July 2018

Edificio principal de la Autoridad Portuaria de Castellón

Francisco Toledo comunica que el director, Roberto Arzo, deixarà l’Autoritat Portuària de Castelló a l’octubre per a passar a una empresa privada d’activitat aliena a la portuària

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha aprovat els plecs per al concurs de concessió del tram del moll de la Ceràmica destinat a construcció i explotació d’una terminal de granels sòlids. L’àrea a concessionar és de 16.500 m2, amb 210 metres de línia d’atansament. En aquesta superfície el concessionari durà a terme pel seu compte i risc la construcció de totes les obres associades al procediment de manipulació de granels plantejats a la seua proposta, inclosos els mitjans mecànics (grues, tremuges, accessoris, etc.) necessaris per a la correcta explotació de la terminal.

Als plecs s’exigeixen equips de càrrega/descàrrega de vaixell d’alt rendiment, la qual cosa millorarà la competitivitat del port, i també mitjans de protecció ambiental, que fins ara no s’exigien, entre els quals cal destacar: instal·lacions tancades, total o parcialment per a l’emmagatzematge de granel, transport horitzontal fins/ des de magatzem en funció de les seues previsions, i equip de risc per a l’emmagatzematge a la intempèrie que justifique la no emissió de partícules.

A més a més, es requerirà a l’adjudicatari que obtinga la certificació mediambiental ISO 14001.

L’adjudicatari està obligat a manipular anualment a la terminal un mínim d’1.000.000 de tones de granel sòlid a partir del primer any natural de posada en servei, i el termini de la concessió no podrà excedir de 35 anys.

D’altra banda, el president ha comunicat al Consell d’Administració que el Director de l’Autoritat Portuària, Roberto Arzo, deixarà de prestar els seus serveis per a passar a una empresa privada d’activitat aliena a la portuària al mes d’octubre. Francisco Toledo ha agraït el treball de Roberto Arzo que, durant 18 anys, ha dirigit l’entitat i ha portat endavant decisions transcendentals com l’ampliació nord i sud del port, la posada en marxa de les terminals de contenidors, l’obtenció del segell EFQM 500+ d’excel·lència en la gestió, el pla estratègic del port o la modernització dels serveis.

El pròxim mes de setembre el president de l’Autoritat Portuària elevarà al Consell d’Administració la persona proposada per a la direcció.

 

Vull rebre les notes de premsa