Comunicació

Notes de prensa

Toledo destaca la importància de les quatre fites aconseguides a setembre per al creixement sostenible de PortCastelló

4 October 2017

Sibelco Minerales Cerámicos S.A. amplia 12.000 m2 la seua concessió amb una inversió de 398.313,6 euros

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Francisco Toledo, destaca la importància de les fites aconseguides al mes de setembre: la licitació del moll de granels líquids, l’encomanda de gestió per al projecte constructiu de l’accés ferroviari sud, la decisió de la ubicació de l’estació intermodal a l’entorn del port i l’informe d’impacte ambiental de la connexió ferroviària interior.

Així ho ha informa durant el transcurs de la celebració del Consell d’Administració que ha tingut lloc avui.

Francisco Toledo ha explicat que “amb el moll PortCastelló s’adelanta a les necessitats de tràfic de granels sòlids que es preveuen d’ací a dos anys perquè no es veja estrangulat el seu creixement per la falta de moll i amb la resta de fites es senten les bases perquè PortCastelló tinga al 2020, una òptima connectivitat per ferrocarril la qual cosa li permetrà atraure nous tràfics i fer-ho al moment oportú en el qual es preveu un notable augment del tràfic ferroviari”.

“Aquestes fites són fruit del bon treball en equip de l’Autoritat Portuària i permetran complir la fulla de ruta del pla d’inversions productives”, ha afegit.

Acords del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló celebrat el dia 4 d’octubre de 2017:

1.- Modificació substancial per ampliació de 12.000 m2, amb venciment agost de 2034, de la concessió atorgada a Sibelco Minerales Cerámicos S.A. a la dàrsena nord. En l’ampliació Sibelco construirà una campa amb una inversió de 398.313,55 euros. Les taxes anuals que es reportaran pel total de la concessió amb l’ampliació seran de 211.339,60€ iva no inclòs.

2.- Autorització de la transmissió de les participacions del 100% del capital social de Centro Deportivo Impala Sport Club S.L.U. a Itaca Gestión Mediterránea S.L.

3.- Autorització de cessió d’ús total de la concessió administrativa atorgada a BP OIL, per a l’emmagatzematge i transport de coc, a favor de l’UTE Portsur Castellón S.A. I Gimeno Servicios Portuarios S.A. per un termini inicial de tres anys. L’import anual de la taxa d’ocupació per al concessionari serà de 165.836,48 euros, IVA no inclòs, i l’import anual de la taxa d’activitat per al cessionari serà de 42.750 euros, IVA no inclòs.

4.- Selecció de la sol·licitud de Sucesores de Sebastián Roca S.A. de concessió per a l’ocupació d’un magatzem de 2.246 m2 , ubicat a la dàrsena nord, destinat a la recepció i dipòsit de granel sòlid i mercaderia general.

5.- Acord per a deixar sense efecte el nomenament de representant de l’Autoritat Portuària de Castelló en la Societat Anònima de Gestió d’ Estibadores Portuaris, en conseqüència amb el Reial Decret Llei 8/2017, de 12 de maig.

Vull rebre les notes de premsa