Comunicació

Notes de prensa

Portsur amplia en 14 anys la seua concessió amb un compromís d’inversió de 8.318.000 euros

29 May 2017

PortSur

29-05-2017

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Francisco Toledo, destaca que “la inversió compromesa és mostra de confiança en PortCastelló”

 

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha acordat ampliar en 14 anys el termini de concessió a Portsur Castellón S.A. per a l’explotació d’una terminal de granels sòlids a la dàrsena sud, amb un compromís d’inversió de 8.318.000€ en una grua mòbil, unes naus d’emmagatzematge de granels sòlids, en una campa i en béns d’equip. Amb aquesta ampliació la concessió acabarà el 7 d’agost de 2055.

 

Aquesta ampliació s’emmarca al Reial Decret-Llei 8/2014 que va ampliar de 35 a 50 anys el termini màxim d’una nova concessió portuària i va fixar un període transitori perquè pogueren sol·licitar ampliació les concessions vigents.

 

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Francisco Toledo, ha afirmat que l’ampliació de la concessió de PortSur és “una excel·lent notícia perquè la inversió compromesa és una mostra de la confiança de Portsur en PortCastelló i suposarà augmentar la competitivitat de la terminal i del propi port”.

 

D’altra banda, Francisco Toledo ha informat al Consell de l’increment del tràfic de mercaderies a PortCastelló al primer quadrimestre de l’any, d’un 10,5% respecte al mateix període de l’any anterior. A més a més, el port de Castelló creix per damunt de la mitjana del sistema portuari espanyol, que ho fa a un ritme del 2,6%.

 

Durant el Consell d’Administració , Francisco Toledo ha informat del resultat d’explotació de PortCastelló al 2016, el qual creix un 8,1% degut a l’increment d’ingressos en un 2,3% i a la reducció de gastos en un 0,18%.

 

Per últim, un altre dels temes tractats ha sigut l’optimització de l’operativa de granels sòlids a PortCastelló “amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència de la descàrrega”.

 

Altres acords:

 

-Seleccionar la sol·licitud de Porsur Castellón S.A. de concessió administrativa per a l’ocupació d’un magatzem de 4.500 m2 a la zona nord amb la finalitat d’emmagatzematge de mercaderia pròpia de la mercantil.

 

-Seleccionar la sol·licitud de Terminal Marítima del Grao S.L. de concessió administrativa per a l’ocupació del magatzem núm. 9, de 207,33 m2, a la zona nord per a l’emmagatzematge i guarda d’eines per als treballs propis de la terminal.

 

-Seleccionar la sol·licitud de la Sociedad Cooperativa Limitada Columbretes de concessió administrativa per a l’ocupació d’un magatzem de 560m2, ubicat al port pesquer, per al subministrament i venda de pertrets per a embarcacions de pesca.

 

-Atorgar a Bucemar S.L. una concessió administrativa per termini de cinc anys per a l’ocupació del magatzem núm. 1, de 30,35 m2, ubicat a la zona nord destinat a l’emmagatzematge d’equips de treball subaquàtics professionals propis de la seua activitat. L’import anual de les taxes a pagar serà de 201,58€.

 

-Atorgar a Treintasub S.L. una concessió administrativa per termini de cinc anys per a l’ocupació del magatzem núm. 4, de 48,86 m2, ubicat a la zona nord, destinat a l’emmagatzematge d’equips de treball i maquinària necessaris per al desenvolupament dels treballs subaquàtics professionals propis de la seua activitat. L’import anual de les taxes a pagar serà de 324,53€.

 

-Atorgar a Remolques del Mediterráneo S.A. una concessió administrativa per termini de cinc anys per a l’ocupació del magatzem núm. 7, de 67,91 m2, ubicat a la zona nord, destinat a l’emmagatzematge de pertrets i recanvis necessaris per al desenvolupament de la seua activitat. L’import anual de les taxes a pagar serà de 451,06€.

 

-Atorgar a Tecniportcas S.L. una concessió administrativa per termini de cinc anys per a l’ocupació del magatzem núm. 10, de 82 m2, ubicat a la zona nord, destinat a l’emmagatzematge de maquinària necessària per al desenvolupament de la seua activitat. L’import anual de les taxes a pagar serà de 544,61€.

 

-Atorgar a Tecniportcas S.L. una concessió administrativa per termini de cinc anys per a l’ocupació d’una superfície i magatzem de 512 m2, ubicat a la zona nord, destinats a l’activitat de manteniment de maquinària portuària i taller de reparació. L’import anual de les taxes a pagar serà de 2.120,60€.

 

-Atorgar a Proyectos Ponsfer S.L. una concessió administrativa per termini de cinc anys per a l’ocupació del magatzem núm. 12, de 69,96 m2, ubicat a la zona nord, destinat a l’emmagatzematge de ferramentes pròpies de la seua activitat. L’import anual de les taxes a pagar serà de 464,68€.

 

-El canvi de titularitat de les concessions administratives atorgades a Daniel Zamora de Francisco, per a l’ocupació i explotació dels locals núm. 9 tipus II-A i núm. 10 tipus II-A ubicats a la plaça del mar, a favor de José L. Zamora e hijos, S.L.

 

-L’aportació de 29.745,96€ de l’Autoritat Portuària de Castelló per a la liquidació de FEPORTS dels quals 5.149,06€ es consideren no retornables i 24.596,90e es consideren com a aportació reintegrable a curt termini (màxim 12 mesos) que serà reintegrable en funció del saldo generat per la liquidació.

 

-Autoritzar a Masol Iberia Biofuel S.L.U. per a càrrega i descàrrega de granels líquids a la dàrsena sud.

 

-Autoritzar a Rudder Logistics S.L. per termini de tres anys per a la prestació del servei d’aprovisionament de vaixells mercants al port de Castelló.

 

-Autoritzar a Dino Theo Atlantis MC S.L. per termini de tres anys per a la prestació del servei d’aprovisionament de vaixells mercants al port de Castelló.

 

-Autoritzar a Marine Service Mediterranean S.L. per termini de tres anys per a la prestació del servei d’aprovisionament de vaixells mercants al port de Castelló.

Vull rebre les notes de premsa