Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló millora la seua solidesa econòmica i ja es situa com el tercer més rendible

12 September 2017

 

12-09-2017

El president de l’Autoritat Portuària destaca els 157 milions d’inversions públiques compromeses fins al 2021 i l’increment de tràfics, molt superior a la mitjana, en el balanç dels seus dos primers anys de gestió

Es posiciona com a la segona en menor percentatge de gastos d’explotació respecte a ingressos i molt per davall de la mitjana estatal en ingressos dedicats al servei del deute

La reestructuració del deute i l’augment dels beneficis han suposat que l’Autoritat Portuària de Castelló escale des de la vuitena posició al rànquing de rendibilitat del sistema portuari espanyol,  que tenia al 2014, a la tercera posició que ostentarà al 2017 segons les previsions de Ports de l’Estat al tancament de l’actual exercici econòmic. A més a més, es posiciona com la segona en menor percentatge de gastos d’explotació respecte a ingressos i molt per davall de la mitjana estatal en ingressos dedicats al servei del deute, un 18% enfront del 32% del conjunt del sistema portuari.

Aquestes bones dades econòmiques situen PortCastelló en una sòlida posició per a escometre projectes que milloren la seua competitivitat i invertir en infraestructures i abaratir el cost de l’escala de forma que continue creixent d’una forma sostenible.

Aquestes són algunes de les dades destacades dels dos anys de gestió de Francisco Toledo al cap de l’Autoritat Portuària de Castelló, i dels quals avui ha realitzat un balanç juntament amb el Director, Roberto Arzo. Toledo ha destacat que la millorar de rendibilitat es produeix “malgrat la rebaixa de taxes que es va realitzar al 2017 la qual cosa constata que, encara que resulte paradoxal, rebaixar taxes pot millorar els resultats econòmics al guanyar competitivitat i incrementar tràfics”.

A la millora de la solidesa econòmica, es suma l’increment constant de tràfic de mercaderies, un ambiciós pla d’inversions ja aprovat, l’afany en aconseguir el millor nivell de protecció mediambiental i l’enfortiment del vincle port-ciutat.

Sobre l’augment de tràfic de mercaderies al port de Castelló, el president de l’Autoritat Portuària ha informat que “ha estat notablement per damunt de la mitjana del sistema portuari”, amb increments al 2015 del 5,84% vs. 3,92%, al 2016 del 3,49% vs. 1,57% i al primer semestre del 2017 del 8,95% vs. 3,39%, la qual cosa suposa al balanç acumulat d’aquestos dos anys que PortCastelló duplica la mitjana del sistema.

Pel que fa a l’increment de tràfics Toledo ha volgut ressaltar que “han començat a operar noves línies que milloren la connectivitat del port de Castelló i diversifiquen tràfics, com la recent de Boluda, i també que s’ha produït una notable arrencada del tràfic de transbord a PortCastelló que constata el seu potencial com a port hub per al Mediterrani”.

L’evolució positiva del tràfic de mercaderies consoliden a PortCastelló al Top10 dels ports espanyols, cal destacar que, en tràfic de granels sòlids, ha aconseguit escalar des de la vuitena posició que ostentava al 2015 a la quarta posició de 2017 entre els 46 ports d’interès general. “Aquesta escalada té com a motor la importació de matèries primeres ceràmiques per a les quals PortCastelló ha habilitat en els últims mesos, i després d’haver fet les pertinents inversions, més de 90.000 m2 a la dàrsena sud, allí s’han implantant importadors i empreses de referència del sector i s’ha ampliat d’aquesta forma la plataforma logística ceràmica de la dàrsena nord a la sud”, ha dit Francisco Toledo.

D’altra banda, cal destacar les grans inversions que faran al 2017 tant BP com UBE que resultaran en majors tràfics de granels líquids, així com l’aposta dels nous propietaris de la planta de biodièsel ubicada al port –la de major capacitat productiva d’Europa-, que la situen com a centre de producció i distribució per a tota l’àrea mediterrània. “Per tot açò, aquest mes de setembre es licitarà un nou moll de líquids per a estar preparats per a donar resposta a les necessitats que es presentaran”.

Aquest desenvolupament de tràfics és possible gràcies al dinamisme de les empreses castellonenques i al bon treball de la comunitat portuària, ha manifestat Toledo, qui ha fet una menció expressa “al treball del magnífic personal de l’Autoritat Portuària”. El president de l’Autoritat Portuària ha afegit que “per a fer-lo sostenible en els pròxims anys, comporta el compromís d’importants inversions públiques i privades al quinquenni 2017-2021 així com una aposta per la diversificació de tràfics i per la millora continua de la competitivitat en diferents dimensions”.

Toledo ha fet referència a l’augment d’inversions a PortCastelló, que ha passat dels 3,1 milions de 2015 als més de 13 milions previstos al 2017, així com el pla d’inversions quinquennal aprovat per Ports de l’Estat per import de 157 milions d’euros destinats a millorar la competitivitat del port, augmentar la seua connectivitat terrestre, viària i ferroviària, completar la urbanització de la dàrsena sud, generar un nou moll de líquids, implantar la intermodalitat en el transport i enfortir la protecció mediambiental.

Precisament, la protecció mediambiental forma part dels principals eixos d’acció en la gestió de Toledo des de la seua presa de possessió, amb l’objectiu de convertir el port de Castelló en un bon veí del Grau i en el seu millor aliat. Per açò, durant els dos últims anys s’han instal·lat dues noves barreres anticontaminació i pantalles tallavent per a frenar l’emissió de partícules atmosfèriques fora del recinte. També s’ha millorat l’operativa de granels sòlids i s’ha invertit en eficiència energètica.

En tots aquestos àmbits mediambientals es treballarà intensament durant els dos pròxims anys i per açò s’ha incorporat una persona responsable de medi ambient seleccionada en concurs-oposició d’àmbit estatal i es comptarà amb el suport i estudis d’experts de l’Institut de Tecnologia Ceràmica i del Consell Superior d’Investigacions Científiques. També cal destacar el creixent compromís del sector privat amb la protecció medi ambiental com hem vist recentment amb la inauguració del magatzem de coc que ha implicat una inversió de 14 milions per part de BP.

En aquesta àrea és significatiu el nou accés provisional a la dàrsena sud que es va obrir per a evitar el risc del pas continuat de camions pel casc urbà del Grau i que ha estalviat als camions 1,5 milions de quilòmetres en un any i amb açò ha reduït la contaminació, tant atmosfèrica com sonora, al districte marítim.

D’altra banda, durant la gestió de Francisco Toledo s’ha apostar per continuar amb l’obertura del port de Castelló a la societat amb mesures concretes com l’enfortiment del departament de Comunicació i Imatge Corporativa, la implantació de xarxes socials, la celebració de jornades de portes obertes, la dinamització del moll de costa i la celebració dels Premis Faro PortCastelló. També s’ha potenciat el programa de visites “Coneix el teu port” i s’ha cedit un local a l’ONG Stella Maris per a rebre els mariners que recalen a PortCastelló.

A l’àrea de recursos humans, ressalta l’increment pressupostari per a formació, la subvenció de màsters universitaris al personal, la recuperació de la paga de productivitat, la constitució de borses de treball i l’acord horari per a conciliar la vida personal amb la professional.

D’altra banda, Toledo ha destacat l’augment dels recursos humans dedicats a l’estiba. Al setembre de 2015 hi havia 123 estibadors fixes a la SAGEP de Castelló.  Aquestos dos últims anys s’han incorporat 45 estibadors fixes  i 35 estibadors eventuals nous com a conseqüència del gran increment de tràfics i, per tant, de l’increment de càrrega de treball a l’estiba.

Francisco Toledo ha mencionat també el procés de reformes dutes a terme a la Fundació PortCastelló i encaminades a donar viabilitat i utilitat a l’entitat. A finals de 2016 es va aconseguir culminar la reestructuració del seu deute i sanejament econòmic i en l’actualitat s’ha aconseguit implicar les entitats de la Comunitat Portuària, com a patrones, associades o col·laboradores, en un projecte il·lusionant de promoció comercial de PortCastelló.

Pel que fa als dos pròxims anys, Toledo ha assenyalat les fortes inversions previstes per l’APC, entre les quals destaquen les obres d’urbanització i habilitació de campes, amb una inversió de 7,7 milions al 2017 i amb 8 licitacions en marxa, un nou moll de líquids per import de 4 milions que es licitarà aquest mes, la connexió ferroviària entre dàrsenes, per import de 17 milions –que es preveu licitar enguany-, i per últim l’estació intermodal per import de 20 milions i l’accés viari per autovia a la dàrsena sud per import de 12 milions, ambdues licitacions previstes al 2019.

“Aquestes inversions productives suposaran dedicar a elles 17,5 milions d’euros a l’any de mitjana, per la qual cosa si utilitzem la taxa d’ocupació generat per inversions en obra pública estimada per SEOPAN, l’associació d’empreses constructores i concessionàries d’infraestructures, generaran més de 300 llocs de treball directes a l’any”.

A aquestes dades cal afegir l’efecte de les inversions privades al port, que estan en un augment continu, i la construcció de l’accés ferroviari per la dàrsena sud, en el projecte d’execució del qual Ineco comença a treballar el pròxim dia 19 amb un termini d’execució de nou mesos.

El president de l’Autoritat Portuària ha finalitzat asseverant que el port de Castelló “no és un fi en si mateix sinó un mitjà al servei de l’economia castellonenca per a generar creixement econòmic i amb açò, ocupació a la província”. En aquest sentit ha assegurat que PortCastelló “mira al futur amb optimisme perquè està ple d’oportunitats que aprofitarà gràcies a que la solidesa econòmica li permet escometre projectes ambiciosos de millora i a que la magnífica comunitat portuària castellonenca treballa alineada amb el teixit productiu de la província en millorar la competitivitat no només del port sinó de totes les cadenes logístiques en les quals el port és un node primordial”.

 

Vull rebre les notes de premsa