Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló impulsa noves mesures per a minimitzar l´emissió de partícules a l´atmosfera

24 November 2017

 

23-11-2017

L’Autoritat Portuària instal·larà rentarodes i distribuirà díptics als transportistes sobre les normes al recinte portuari

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Francisco Toledo, ha informat avui en la reunió del Consell d’Administració de les mesures de protecció ambiental que entraran en vigor el 4 de desembre per a minimitzar l’emissió de partícules a l’atmosfera. En concret s’actuarà sobre un important focus d’emissió com és el trànsit de camions.

L’Autoritat Portuària distribuirà díptics a tots els transportistes amb la nova normativa amb la finalitat de sensibilitzar a aquest col·lectiu de la importància del seu compliment “per a continuar en la senda del creixement sostenible”, ha explicat el president de la institució, Francisco Toledo.

A partir del 4 de desembre s’establix un sentit únic als vials del moll de la ceràmica, a la dàrsena nord, a excepció del vial principal d’entrada i d’eixida, per a evitar la circulació per les vores en les quals s’alcen més partícules i millorar la seguretat vial. A més a més, es vetllarà pel compliment de la limitació de velocitat màxima de 30km/h, ja que a major velocitat l’emissió de partícules és més potent.

La policia portuària vigilarà que els camions amb granels sòlids circulen amb la vela totalment coberta, imposaran les sancions pertinents a qui imcomplisca aquesta norma. Es circularà amb el menor recorregut possible al moll de càrrega, al ser el lloc on el trànsit de camions produïx més emissió de partícules.

PortCastelló instal·larà els pròxims mesos rentarodes als vials d’eixida del moll de la Ceràmica per a evitar l’arrossegament de partícules fora del port i que seran d’ús obligatori per a tots els camions.

D’altra banda el president de l’Autoritat Portuària ha demanat als membres del Consell d’Administració que valoren la idea d’instaurar un premi Faro PortCastelló d’Igualtat per a la convocatòria de 2018 “que permeta fer visible els enormes desequilibris de gènere existents a l’àmbit portuari i distingir iniciatives destinades a pal·liar la desigualtat”.

El Consell d’Administració també ha aprovat una addenda al contracte de finançament subsidiària entre Ports de l’Estat i l’Autoritat Portuària de Castelló, al marc del contracte de finançament entre el Banc Europeu d’Inversions (BEI) i Ports de l’Estat, per import de 2.500.000 euros, destinats a finançar obres contemplades al pla d’inversions i aprovades pel BEI.

Per últim, el Consell d’Administració ha pres els següents acords:

-Seleccionar la sol·licitud de concessió administrativa presentada per Consulmar S.L.U. per a l’ocupació del magatzem número 2, de 36,15 m2, ubicat a la dàrsena nord.

-Atorgar concessió administrativa a Sucesores de Sebastián Roca S.A. per a l’ocupació d’un magatzem de 2.246 m2 ubicat a la dàrsena nord destinat a l’emmagatzematge de granel sòlid i mercaderia general. La concessió s’atorga per un termini de 5 anys i el corresponent import total de taxes ascendix a 36.222,33 euros a l’any.

Vull rebre les notes de premsa