Comunicació

Notes de prensa

Toledo defén Castelló com a port d´entrada i sortida de cítrics

27 October 2016

 

27-10-2016

El president de l’Autoritat Portuària informa al Consell d’Administració de les condicions que complix PortCastelló per a aquest mercat i la seua aliança amb la Unió per a defensar el sector

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Francisco Toledo, ha informat avui al consell d’Administració dels passos que s’estan donant per a situar-se com a port d’entrada i sortida de cítrics, així com les reunions mantingudes amb els responsables de la Unió per materialitzar mesures en defensa del sector. Entre elles, proposar el port de Castelló com a entrada dels cítrics sud-africans que arriben a Europa per la seua proximitat als mercats comunitaris.

Toledo ha assenyalat al Consell que el recinte castellonenc “està perfectament capacitat per a canalitzar les importacions de cítrics de tercers països i vigilar-les fitosanitariament per evitar riscos”.  Així ho avala l’experiència de PortCastelló en l’exportació de taronges als EUA, un mercat altament exigent en controls. Cal recordar que Castelló és el port espanyol a traves del qual es realitzen la major part de les exportacions de cítrics a Estats Units, sobre el 80% d’aquestes.

Francisco Toledo ha informat al Consell de l’evolució del tràfic de mercaderies al port en el que duem d’any, així com de les accions de promoció del recinte en col·laboració amb la comunitat portuària. Entre elles, l’acte de presentació de PortCastelló al teixit empresarial de Madrid, i la presència en fires relacionades amb el sector ceràmic (Cevisama, Tecnargilla i Cersaie); logístic (Breakbulk Europe); agroalimentari (Congrés Agrifood i Fruit Attraction) i turístic (Fitur i Seatrade Cruise Med). A més a més, el port de Castelló va participar en la Conferència Mundial de Ports i Ciutats a Rotterdam.

Igualment ha informat de la recent escala de dos creuers al port de Castelló i l’objectiu marcat per incrementar aquesta xifra fins als deu anuals en els pròxims dos anys.

Francisco Toledo també ha realitzat un balanç al Consell d’Administració de la Jornada de Portes Obertes celebrada aquest passat cap de setmana, en la qual s’han registrat al voltant de 3.000 visites per conèixer el port per mar i terra.

ACORDS DEL PLE

  • Nomenar a Sebastián Plá Colomina com a vicepresident de l’Autoritat Portuària de Castelló en substitució de Rafael Montero Gomis. Sebastián Plá és actualment president de l’Associació de Consignataris i Empreses Portuàries de Castelló (ACEP)  i està al capdavant de Sucesores de Sebastián Roca S.A., empresa amb més de cent anys de trajectòria al port de Castelló com a consignatària de vaixells, càrrega i descàrrega de mercaderies i agent de duanes.

Amb aquest nomenament el president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Francisco Toledo, vol realitzar un reconeixement “a la importància i el pes fonamental que representen les empreses portuàries per a PortCastelló”.

Cal recordar que el càrrec de vicepresident del Consell d’Administració no comporta cap remuneració i entre les seues funcions està la de “substituir el president en casos de vacant, absència o malaltia, i així mateix pot exercir aquelles funcions que en ell delegue el President o el Consell d’Administració”, segons establix la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

 

  • Atorgar concessió administrativa a Proyectos Ponsfer S.L. per ocupar durant un termini de 20 anys una superfície de 6.000 m2 a la zona Nord del port i construir una nau coberta i tancada de 1.225 m2 , per un import previst de 311.029,19€, destinada a la reparació de contenidors marítims i dipòsits de contenidors i mercaderia general. L’import anual a abonar a l’Autoritat Portuària en concepte de les taxes corresponents serà de 42.093,77 més IVA.
  • Atorgar concessió administrativa a INDUEL 2000 S.L. per ocupar per un termini de 5 anys una superfície de 86,79 m2 corresponent a un local cobert i tancat situat a les immediacions del moll de Llevant destinat a emmagatzemar materials propis de la seua activitat. L’import anual a abonar a l’Autoritat Portuària en concepte de les taxes corresponents serà de 588,88€ més IVA.

 

  • Atorgar concessió administrativa a TREINTASUB S.L. per ocupar per un termini de 5 anys una superfície de 154 m2 corresponent a un local cobert i tancat situat a les immediacions del moll de Llevant destinat a emmagatzemar materials propis de la seua activitat. L’import anual a abonar a l’Autoritat Portuària en concepte de les taxes corresponents serà de 1.042,72€ més IVA.

 

  • Atorgar concessió administrativa a SAMIET 2016 S.L. per ocupar durant un termini de 10 anys una superfície de 241 m2 situada a la zona pesquera i destinada a ús d’hostaleria. L’import anual a abonar a l’Autoritat Portuària en concepte de les taxes corresponents serà de 4.519,41 més IVA.

 

  • Seleccionar la sol·licitud presentada per ARCILLAS CASTELLÓN S.L. de concessió administrativa per a l’ocupació de les oficines números 8,9 i 11 ubicades a l’antic edifici de l’Autoritat Portuària.

 

  • Aprovar la modificació no substancial per ampliació d’una superfície de 85 m2 de la concessió atorgada a instal·lacions i serveis de l’automàtic S.A.U. L’import anual a abonar a l’Autoritat Portuària en concepte de les taxes corresponents a la concessió després d’aquesta modificació serà de 135.990,55€ més IVA.

 

  • Aprovar la política de gestió de documents electrònics de l’Autoritat Portuària de Castelló en la qual es determina el personal involucrat en els processos de gestió documental, els seus rols i responsabilitats, les metadades mínimes obligatòries que contindran els documents així com les normes per al seu registre, classificació, descripció, accés i destrucció o eliminació. D’altra banda s’establix un procés d’auditoria del programa de tractament de documents electrònics amb una periodicitat mínima de dos anys així com la necessitat d’un pla de formació continuada del personal de l’Autoritat Portuària involucrat.

 

  • Aprovar el plec de condicions tipus per a la contractació d’obres per procediment negociat.

 

Vull rebre les notes de premsa