Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló invertirà 13 milions al 2017, un 139% més que al 2016

23 December 2016

22-12-2016

Francisco Toledo: “2017 serà un any inversor, després de molts anys amb inversions al mínim perquè el deute ofegava la capacitat financera del port de Castelló.”

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària ha acordat avui ratificar el pla d’empresa de 2017 que preveu, entre altres qüestions, uns ingressos de 26.969.000 euros (la qual cosa suposa un increment del 5,5% respecte 2016), uns gastos de 19.268.000 (la qual cosa suposa un increment del 3,3% respecte 2016), i inversions per un import de 13.167.000 euros, és a dir, 7.658.000 euros més que al 2016, i per tant un increment del 139%.

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Francisco Toledo, ha informat al Consell que “2017 serà un any inversor, després de molts anys amb inversions al mínim perquè el deute ofegava la capacitat financera del port”. Toledo ha assenyalat que després de la reestructuració del deute i l’aprovació del pla d’inversions per Ports de l’Estat, es poden escometre les inversions que necessita el port de Castelló. “Açò és bona notícia per partida doble, perquè es generarà ocupació amb la construcció de les inversions i perquè al ser inversions productives en generaran de forma sostinguda quan s’acabe la construcció”.

Cal destacar que les inversions per al 2017 més que quadrupliquen les del 2015 que van ascendir a 2,8 milions, i més que dupliquen les de 2016, que han sigut de 5,6 milions.

Altres acords del Consell d’Administració

S’ha aprovat modificar l’organigrama de l’Autoritat Portuària amb l’amortització de la direcció de divisió de formació i la creació de la direcció de divisió d’imatge corporativa.

S’ha aprovat la concessió administrativa per un termini de 5 anys a Arcillas Castellón S.L. per a l’ocupació de tres despatxos per a oficines amb una superfície total de 43,45 metres quadrats, que suposarà un import de taxes de 3.045,93 euros a l’any.

S’ha aprovat la selecció de sol·licitud de concessió administrativa de Proyectos Ponsfer S.L. per a l’ocupació d’un magatzem de 275 metres quadrats, destinat a emmagatzematge de maquinària, ferramentes i materials.

S’ha aprovat la selecció de sol·licitud de concessió administrativa de Fast Freight Spain S.L per a l’ocupació d’oficines amb una superfície total de 99,32 metres quadrats.

S’ha acordat l’ampliació del termini en 12 anys de la concessió administrativa atorgada a Noatum Terminal Castellón S.A. per a l’explotació de la terminal de càrrega C per a la manipulació de mercaderia general. L’ampliació suposa un compromís d’inversió de 3.255.000 euros (superior al mínim exigible de 1.843.300 euros), dels quals 3.166.000 ja han sigut invertits al 2016.

S’ha acordat, amb càrrec al pressupost de 2016, la contribució de l’Autoritat Portuària de Castelló a la liquidació de la Fundació FEPORTS, estimada en 31.822,74 euros, corresponent al 6,53% del capital social que ostenta en la fundació.

 

Vull rebre les notes de premsa