Comunicació

Notes de prensa

El Consell d´Administració aprova els comptes del 2015

30 June 2016

04-07-2016

Francisco Toledo assegura que el bon resultat econòmic permetrà al port invertir en infraestructures, rebaixar taxes i ampliar bonificacions per guanyar competitivitat

El Consell d’Administració del port de Castelló ha aprovat els comptes anuals del 2015, que aporten uns beneficis propers als 6 milions d’euros, un 54 per cent més respecte a l’any anterior. Un creixement fruit de l’augment dels ingressos en un 9,3 per cent i la contenció de gastos de personal i explotació.

Així ho ha explicat el president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Francisco Toledo, als membres del Consell d’Administració, als qui ha fet entrega del balanç econòmic financer de PortCastelló al 2015, que el situen als primers llocs del sistema portuari, al créixer molt per damunt de la mitjana en ingressos, beneficis i rendibilitat. De fet, l’APC ocupa el lloc número 9 al rànquing de les autoritats portuàries en resultat de l’exercici, i el lloc 6 en rendibilitat.

Francisco Toledo ha explicat al Consell d’Administració que els comptes del 2015, juntament amb la reestructuració del deute ja efectuada, permetran a PortCastelló escometre un programa d’inversions productives de 67 milions fins al 2020. Entre elles, un nou atracament de fluids a la dàrsena sud, la connexió ferroviària entre les dues dàrsenes, l’estació intermodal, la urbanització de la dàrsena sud i la seua connexió mitjançant autovia amb la CV-22. Així mateix, la millora de resultats permetrà rebaixar taxes i ampliar bonificacions per guanyar competitivitat.

Altres acords aprovats al Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló

 

El CA ha seleccionat la sol·licitud de Proyectos Ponsfer S.L. de concessió administrativa d’una superfície de 6.000 m2 a la zona nord del port per a la construcció d’una nau de 1.225,7€, amb un pressupost de 311.229,19€ dedicada a reparació i emmagatzematge temporal de contenidors.

El CA ha seleccionat la sol·licitud de Talleres Calmont S.L.U. de concessió administrativa d’una superfície de 3.000 m2 a la zona nord del port per a la construcció d’una nau de 775 m2, amb un pressupost de 320.273,77€ dedicada a reparació i emmagatzematge temporal de contenidors.

El CA ha seleccionat la sol·licitud d’INDUEL 2000 S.L de concessió administrativa per a l’ocupació del magatzem número 11 al moll de Llevant per a destinar-lo a emmagatzematge de màquines.

El CA ha seleccionat la sol·licitud de TREINTASUB S.L de concessió administrativa per a l’ocupació del magatzem número 8 del moll de Llevant per a destinar-lo a emmagatzematge d’equips de treball i maquinària.

El CA ha seleccionat la sol·licitud de SAMIET 2016 S.L de concessió administrativa d’un local ubicat a la zona pesquera per a destinar-lo a explotació hostalera.

El CA ha acordat la concessió administrativa a María Nieves Peris Oliver d’un local ubicat al Moll de Costa destinat a activitats d’hostaleria.

El CA ha acordat la concessió administrativa a Sociedad Cooperativa Valenciana Limitada Columbretes per a l’ocupació de dos depòsits, ubicats al Moll pesquer de Llevant, per a subministrament de gasoli a embarcacions.

El CA ha autoritzat la transmissió de les accions representatives del 100% del capital social de Marina Port Castelló S.L.U. a Alta Global Gestión S.L.U.

El CA ha acordat la delegació en el President de l’Autoritat Portuària de Castelló de funcions i competències en matèria d’infraestructures crítiques.

El CA ha autoritzat a EMS SEVEN SEAS SPAIN S.A la prestació del servei comercial d’aprovisionament de vaixells mercants al port de Castelló.

El CA ha autoritzat a SAME SHIPSUPPLIERS S.L la prestació del servei comercial d’aprovisionament de vaixells mercants al port de Castelló.

El CA ha autoritzat a VALENCIANA DE BOMBEOS S.L la prestació del servei comercial d’aprovisionament de vaixells mercants al port de Castelló.

 

Vull rebre les notes de premsa