Comunicació

Notes de prensa

El Pla Estratègic del Port de Castelló recolzat per tota la Comunitat Portuària

2 February 2015

El Comitè de Competitivitat, òrgan responsable de la implantació del Pla Estratègic 2013-2017 del Port de Castelló, es va reunir el dia 27 de gener de 2015 per validar les accions dutes a terme al llarg de l’any 2014. A ressaltar l’elevada participació reflex del compromís de tots els agents i operadors de la Comunitat Portuària amb el Port de Castelló i amb un objectiu comú que els uneix, incrementar la capacitat productiva del port augmentant la productivitat, la qualitat del servei optimitzant els costos.

El director de l’Autoritat Portuària de Castelló, Roberto Arzo, va exposar l’avanç en cadascuna de les línies estratègiques que suporten el pla i llauren el camí per aconseguir un port més competitiu.

Vull rebre les notes de premsa