Comunicació

Notes de prensa

APC ha segut pionera en l’obtenció del logo que l’acredita com socialment responsable

21 October 2011

El projecte SECUR MED PLUS “Estratègies i accions comunes per reforçar la seguretat dels sectors marítim i logístic del Mediterràni”, és un projecte europeu cofinançat pel Programa MED, en què participen la Cambra de Comerç i Indústria de Marsella-Provença (França), el Centre de Negocis i Innovació d’ Attika (Grècia), el Centre de Desenvolupament Regional de Koper (Eslovènia), FEPORTS (Espanya) i la Regió Toscana, la Regió Sicília i la Regió Liguria d’Itàlia, sent aquest últim el líder del projecte.

El projecte SECUR MED PLUS està enfocat a millorar la seguretat marítima i la protecció del medi ambient en el “clúster” marítim del i té entre els seus objectius principals, afavorir la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial en el marc de la logística portuària, amb la finalitat de contribuir a l’objectiu del desenvolupament sostenible.

Vull rebre les notes de premsa