Comunicació

Notes de prensa

El 96% dels ciutadans es mostra satisfet amb PortCastelló

4 July 2011

El 96 per cent dels ciutadans es mostra satisfet amb el Port de Castelló. Així es desprèn d’una enquesta en què van participar 250 persones i que va ser contestada en el transcurs de la II Jornada de Portes Obertes del Port de Castelló, que va tenir lloc el passat 18 de juny.

Els visitants al recinte portuari van ser convidats a omplir aquesta enquesta, que constava d’una dotzena de preguntes senzilles, en la seua gran majoria amb preguntes tancades que devien ser contestades afirmativament o negativament marcant amb una x les caselles. El contingut de les preguntes versava sobre l’organització de la Jornada de Portes Obertes, RSC, desenvolupament econòmic, medi ambient i relació Port-ciutat. Personal portuari i hostesses van procurar que fos contestada una enquesta per família o per grup de persones que va visitar el port. El resultat de l’enquesta ha revelat, per tant, un índex de satisfacció del 96%, un percentatge que ha estat valorat molt positivament des de PortCastelló. També s’ha valorat favorablement la jornada en què el nou port va obrir les seves portesals ciutadans per mostrar la seua expansió i la seua nova oferta d’infraestructures i serveis com a elements per a crear riquesa i ocupació.

Vull rebre les notes de premsa