Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló estrena Consell d’Administració

9 November 2010

El Port de Castelló ha estrenat hui Consell d’Administració. Tal com estableix la nova Llei de Ports, el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha passat d’estar format per un màxim de 25 membres a un total de 15 membres més el director de PortCastelló i el secretari, tots dos amb veu però sense vot.

Vull rebre les notes de premsa