Autoritat Portuària

Pla Estratègic

Pla Estratègic

El futur de PortCastelló comença hui amb el nostre Pla Estratègic 2020-2024.

L’objectiu principal del mateix és el de definir les línies d’acció i objectius que permeten desenvolupar les correctes polítiques portuàries, d’inversions, comercials, de serveis i d’organització en els pròxims anys, establint així les bases per a aconseguir avantatges competitius que afavorisquen l’obtenció de rendiments comercials a curt termini, i la creació de valor en el llarg termini. Tot això emmarcat dins de l’estratègia de Creixement Blau de la UE.

LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES

  • Creixement blau. La fi última del port és promoure un creixement sostenible, que genere un impacte positiu en la societat, creant riquesa i ocupació, a través d’una
    cultura d’innovació i de respecte mediambiental. Aquesta línia estratègica té un caràcter holístic i transversal, estant embeguda en tots els objectius i accions de l’estratègia del port.
  •  Desenvolupament diversificat. Atraure nous trànsits i fidelitzar els actuals per a, de manera sostenible, augmentar la generació de riquesa en l’entorn, afavorint el desenvolupament de nous negocis en l’àrea d’influència del port, tant per part de clients i usuaris actuals com de nous, i establint connexions i relacions comercials amb noves destinacions.
  • Impacte social. Aconseguir una integració del port amb la societat sent reconeguts com un port líder en transparència i sostenibilitat. Ser una institució compromesa amb els ODS i que situa el medi ambient i a les persones en el centre de totes les seues decisions i accions.
  • Competitivitat. Oferir uns serveis competitius, tant a nivell de qualitat com de preu, amb processos més eficaços, flexibles i eficients, incrementant la capil·laritat i multimodalitat del port i optimitzant l’ús de les seues infraestructures i instal·lacions.
  • Gestió avançada. Promoure una cultura de gestió que fomente la innovació, la transformació digital, la gestió per objectius, la millora contínua, l’orientació al client, l’eficiència i agilitat i la cohesió de la Comunitat Portuària.

L’OFICINA DE GESTIÓ ESTRATÈGICA

A fi de supervisar i administrar el PE24, es crea l’Oficina de Gestió Estratègica (OGE), format per un grup de persones que lideraran i coordinaran el desplegament de l’estratègia en tots els departaments de l’organització, la seua execució i el seguiment d’aquesta.

MECANISMES DE COORDINACIÓ I DECISIÓ

PortCastelló comptarà amb 5 comités estratègics, centrats cadascun d’ells en una línia estratègica, a més de comptar amb un Comité Estratègic General, que coordinarà la gestió i seguiment de l’estratègia.

PortCastelló, ferramenta clau al servei de la logística