Autoritat Portuària

Organigrama

Organigrama

L’Autoritat Portuària de Castelló, quant a matèria de règim de personal i retribucions, està regulada en en el capítol VI “Règim de recursos humans” del Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011 de 5 de setembre.

Així mateix, segons la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, tenen consideració d’alts càrrecs  “…els Presidents i Directors de les Autoritats Portuàries..”.

ℹ️ Poden veure les seues retribucions i Curriculum vitae punxant en l’organigrama. (*)

RUBÉN IBÁÑEZ

Experiència
Diputado Autonómico Corts Valenciana (Portavoz economía y hacienda GPP) 2011-2023
Vicepresidente Diputación de Castellón 2007-2011
Diputado provincial Castellón 2003-2007
Concejal en el Ayuntamiento de Onda 1999-2011
Abogado en ejercicio 1996-2023
-
Formació
Licenciado en derecho. Universitat Jaume I.
III Máster bursátil y financiero. Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Valencia.
Programa de Liderazgo en la Gestión Pública en IESE Business School.
Programa ejecutivo en liderazgo público en IE Business School.
- Retribucions
Retribución Básica: 73.230,04 € Retribución Variable: 21.242,70 € Total 94.472,74 € €

Muelle Serrano Lloberes S/N, 12100, Grau de Castelló
964 28 11 40
presidencia@portcastello.com

MANUEL JOSÉ GARCÍA

Experiencia
- Jefe de inteligencia de negocio. Autoridad Portuaria de Valencia. 2017-2023
- Adjunto a gabinete de dirección. Autoridad Portuaria de Valencia. 2016-2017
- Jefe de dominio público. Autoridad Portuaria de Valencia. 2008-2015
- Director área de desarrollo logístico.VPI Logística. 2001-2008
- Ejecutivo comercial senior. MSAS Global Logistics. 2000-2001

Formación
- Licenciatura en ciencias económicas y empresariales. Universidad de Granada.
- Máster en gestión portuaria y transporte intermodal. Universidad Pontificia de Comillas.
- Maritime Economics, port economics ,trasnport economics, seminar HR Management. Erasmus University Rotterdam


Retribuciones Salario Base 69.944,22 Salario Variable 16.786,61 Antigüedad 5.110,63 Variable Adicional Ley 5/2006 9.286,17 Total 101.127,63


Muelle Serrano Lloberes S/N, 12100, Grau de Castelló
964 28 11 40
presidencia@portcastello.com