Autoritat Portuària

Missió, visió y valors

Missió, visió y valors

Missió

Fomentar la prestació integral de serveis logístics que generen valor per als nostres clients, promovent a més la integració del port a la ciutat i sent motor de desenvolupament del teixit social i empresarial del seu entorn.

Visió

Ser un port altament competitiu sustentat sobre la innovació i ser referència al Mediterràni per la seua actitud proactiva i la seua sostenibilitat.

Valors

Sentiment de pertinença, proximitat en el tracte humà, satisfacció dels clients, seguretat i sostenibilitat i compromís amb la societat.