Autoritat Portuària

Missió, visió y valors

Missió, visió y valors

Missió

Impulsar la transició blava per a connectar-nos al món.

Visió

Ser un referent de desenvolupament logístic sostenible recolzat en la transformació digital, generant confiança en el nostre entorn.

Valors

Integritat, respecte, innovació, progrés i responsabilitat.