Autoritat Portuària

Consell d’Administració

Consell d’Administració

Rafael Simó

PRESIDENT

Miguel Ángel Gómez

VICEPRESIDENT

(Capità marítim)

Ana Ulloa

DIRECTORA

Ramón Balaguer

Ramón Balaguer

SECRETARI

Membres del consell

Emilio M. Obiol

Representant de la Generalitat Valenciana

Mª Dolores Parra

Representant de la Generalitat Valenciana

Mª Angeles Fernández Representante de la Generalitat Valenciana

Mª Ángeles Fernández

Representant de la Generalitat Valenciana

Silvia Peris

Representant de la Generalitat Valenciana

Amparo Marco Representante Ayuntamiento Castellón

Amparo Marco

Representant de l’Ajuntament de Castelló

Representant de l’Ajuntament de Castelló

Antonio Góngora Representante Administración General del Estado

Antonio Góngora

Representant de l’Administració General de l’Estado

Antonio Mateu Orti

Antonio Mateu

Representant de l’Administració General de l’Estado

Lorena Fatás Pérez

Representant de l’Administració General de l’Estado

Sebastián plá Vicepresidente

Sebastián Plá

Representant dels sectors relevants en l’àmbit portuari

Dolores Guillamón Representante Cámara Comercio, Industria y Navegación

María Dolores Guillamón

Representant de la Cambra de Comerç, Indústria y Navegació

Pilar Gimeno Representante Organizaciones Empresariales

Pilar Gimeno

Representant d’Organitzacions Empresarials

Juan Gimena Representante de los Sindicatos

Juan Antonio Gimena

Representant dels Sindicats

Ximo Pesudo

Convidat permanent. President del Comité d’empresa de la societat d’estiba

Alfredo Pascual

Convidat permanent. Cap d’Inspecció de duanes de Castellón

Carlos Cabrera Representante de la Generalitat Valenciana

Carlos Cabrera

Convidat permanent. Representant d’ASCER