Autoritat Portuària

Consell d’Administració

Consell d’Administració

El Consell d’Administració és l’òrgan col·legiat de govern de l’Autoritat Portuària de Castelló.

La seua composició, funcions i incompatibilitats estan regulades en l’article 30 del Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat per Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de setembre.

Membres del consell

Rubén Ibáñez

PRESIDENT

Miguel Ángel Gómez

VICEPRESIDENT (Capitán marítimo)

Manuel José García

DIRECTOR

Ramón Balaguer

Ramón Balaguer

SECRETARI

Salomé Pradas

Representant de la Generalitat Valenciana

Marta Barrachina

Representant de la Generalitat Valenciana

Vicente Martínez

Representant de la Generalitat Valenciana

Vicente Guillamón

Representant de la Generalitat Valenciana

Begoña Carrasco

Representant del Ajuntament de Castelló

Ester Giner

Representant del Ajuntament de Castelló

Cristina Pérez

Representant de la Administración General del Estado

Antonio Góngora Representante Administración General del Estado

Antonio Góngora

Representant de la Administración General del Estado

Antonia García Valls

Representant de la Administración General del Estado

Sebastián plá Vicepresidente

Sebastián Pla

Representant de los sectors rellevants en l’àmbit portuari

Dolores Guillamón Representante Cámara Comercio, Industria y Navegación

María Dolores Guillamón

Representant de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación

Pilar Gimeno Representante Organizaciones Empresariales

Pilar Gimeno

Representant de Organitzacions Empresarials

Alberto Guinea

Representant de los Sindicatos

Ismael Garcia

Convidat permanent. Vicepresidente de ASCER

Ximo Pesudo

Convidat permanent. Presidente Comité de Empresa de la Sociedad de Estiba

Alfredo Pascual

Convidat permanent. Jefe de Inspección de Aduanas de Castellón

Carlos Cabrera Representante de la Generalitat Valenciana

Carlos Cabrera

Convidat permanent. Presidente Ejecutivo FUE-UJI