Port Authority

Organisational structure

RAFAEL SIMÓ SANCHO

Experiència
- Professor associat al Departament d’Educació en l’àrea de Didàctica de la Matemàtica i en l’àrea de Didàctica i Organització Escolar (2012-2015)
- Regidor d’Ordenació del Territori, Mobilitat i Àrea Metropolitana, Tinent d’alcaldia del Grau i portaveu del Grup Municipal Socialista (2015-2019)
- Regidor d’Ordenació del Territori, Patrimoni i Contractació, Tinent d’alcaldia del Grau i portaveu del Govern (2019-2020)

Formació
- Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de València.
- Màster universitari en Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes per la Universitat Jaume I

Retribucions
Anual 2021: 90.162,38€

Muelle Serrano Lloberes S/N, 12100, Grau de Castelló
964 28 11 40
presidencia@portcastello.com

JOSE MARIA GÓMEZ FUSTER

Experiencia
- Jefe de obra en Fomento de Construcciones y Contratas (2004-2007)
- Jefe de obra en Española de Montajes Metálicos (2007-2009)
- Jefe de Departamento de Planificación en la Autoridad Portuaria de Cartagena (2010-2015)
- Jefe de Área de Planificación y Estrategia en la Autoridad Portuaria de Cartagena (2015-2016)
- Jefe de Área de Explotación en la Autoridad Portuaria de Cartagena (2016-2021)

Formación
- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada (1997-2003)
- MSC Civil Engineering. University of California (2001-2002)
- Master in Bussiness and Administration (2009-2010)
- Máster en Gestión Portuaria. Universidad Politécnica de Madrid (2011-2012

Retribuciones
Anual 2022: 98.280,48€

Muelle Serrano Lloberes S/N, 12100, Grau de Castelló
964 28 11 40
presidencia@portcastello.com